یادداشت های علمی(کلامیدیا تراکوماتیــــس)ـــــ پارت5

به نام خدا

در قبال عفونت هاي ناشي از باکتری كلاميديا تراكوماتيس،میتوان به جرأت بیان داشت که یکی از فراوان ترين بيماري هاي مقاربتي در سراسر کره خاکی میباشد. درست است که شيوع عفونت كلاميديا تراكوماتيس در مردان با زنان برابر و یکسان است، اما امروزه به دليل بار بيماري حاصل از باکتری مذکور و ایجاد ناباروريهای محتمل در زنان؛ اکثر رويكردهاي تحقيقاتي و باليني در راستای بررسی این معضل در جنس مونث متمركز گردیده است و کمتر به اهميت اين عامل پاتوژنیک در عفونت هاي دستگاه تولید مثل و دفع ادرار در مردان پرداخته شده است.

 

بررسیهای اپيدميولوژيکی خبر از وجود رابطه اختلالات DNA مرتبط به عفونت كلاميديا تراكوماتيس  با عارضه ی كم باروري در زنان دارد. که مطالب عنوان شده در این حیطه حکایت از این دارد که وجود رابطه فوق در قبال جنس مذکر نیز تایید شده است. مطلب تامل بر انگیز این است که اگر بیماری خاصی فاقد علامت باشد و از طرفی وجود آن مسبب وقوع معضلات خطیر سلامتی گردد شخص مبتلا منبعی برای گسترش آن معضلات است؛ علی الخصوص که بیماری از طرق متفاوت قابلیت انتقال از فردی به فرد دیگر را داشته ‌باشد. نکاتی که در این مطلب عنوان شد با عنایت به مستندات بررسی شده حاکی از تطابق این نکات در قبال بیماری عفونی حاصل از کلامیدیا تراکوماتیس می باشد. ] تصور کنید: عدم وجود علامتی که دلالت بر وجود عفونت کلامیدیایی باشد {در اکثر موارد} و در عین حالیکه آلودگی عفونی توسط کلامیدیا تراکوماتیس در فرد بدون علامت به وقوع پیوسته است [؛ از این موارد مستفاد میشود که احتمال گسترش بیماری قویا و محتملا وجود دارد. که راه حل این معضل انجام آزمایشات به منظور تشخیص وجود عفونت است.

 

ادامه دارد...


منبع این نوشته : منبع
وجود ,عفونت ,بیماری ,کلامیدیا ,كلاميديا ,قبال ,وجود عفونت ,کلامیدیا تراکوماتیس ,وجود رابطه ,عفونت كلاميديا